Centrum Kształcenia Ustawicznego
przy PPU CONSULTING
Jadwiga Wyzner

ul. Łucka 13
00-842 Warszawa

Telefon +48 693088375
NIP - 828-100-65-75
REGON - 730189104

cs.doctrina@gmail.com


Grudzień  2017
Pon Wto śro Czw Pią Sob Nie
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nasi Partnerzy:

Opiekun Medyczny

Opiekun medyczny – kwalifikacyjny kurs zawodowy

Kurs trwa w okresie: 20.12. 2017 r. – 20.04.2018 r.

Nauka przebiega przez internet – on-line.

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu opiekuna medycznego.

Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a po jego zdaniu otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe można uzyskać:

  • mając wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny
  • posiadając wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje opiekuna medycznego i uzupełnione wykształcenie średnie w liceum ogólnokształcącym

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie opiekun medyczny będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby oraz w różnym wieku
  • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
  • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
  • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
  • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną

Egzamin państwowy – czerwiec 2018 r.

Koszt kursu: 1400 zł. Wpłatę należy dokonać na konto bankowe: CKU przy PPU Consulting 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16: Deutsche Bank Polska S.A : 91191010482212000472860001   z  dopiskiem: kurs kwalifikacyjny Rolnik i nazwisko uczestnika kursu.

Termin rekrutacji – do momentu wyczerpania miejsc.

Czym  są  kwalifikacyjne  kursy  zawodowe?

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) to nowość Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość przygotowania się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Zgodnie z reformą MEN, od września 2012 r. w system oświaty zostają włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, podczas których osoby pełnoletnie będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie.

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym wymogiem jest skończenie 18 roku życia. Przy zapisie wymagamy jedynie dowodu osobistego.

Kierunki w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania dyplomu technika.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt w godz.: 9.00-18.00, tel.: 693088375.

Share Button
Wszelkie prawa zastrzeżone. Æ PPU CONSULTING 2013 © Wykonanie: Strony Internetowe i Szablony allegro